Dolna warstwa podbudowy oraz wzmocnienie podloza, wykonane przy uzyciu emulsji, w ogóle nie powinny byc oddawane do ruchu publicznego

Dolna warstwa podbudowy oraz wzmocnienie podłoża, wykonane przy użyciu emulsji, w ogóle nie powinny być oddawane do ruchu publicznego. Może się na nich odbywać jedynie ograniczony ruch miejscowy. Do czasu ułożenia dalszych warstw nawierzchni zarówno wzmocnienie podłoża, jak i dolna warstwa podbudowy, powinny być zabezpieczone przed zanieczyszczeniem, zwłaszcza ziemią i błotem, oraz przed zdeformowaniem profilu przez nadmierne obciążenie ruchem. Wszelkie miejscowe uszkodzenia powinny być usunięte przed wykonaniem dalszych warstw nawierzchni. 4.7.7. Wzmacnianie poboczy 4.7.7.1. Uwagi wstępne Do wzmocnienia poboczy drogowych przez stabilizację gruntu przy użyciu emulsji asfaltowej stosuje się te same kryteria, co i do wykonywania omówionych poprzednio warstw konstrukcyjnych nawierzchni. Proces technologiczny wykonywania stabilizacji gruntu lub jego mieszanki z kruszywem jest również prawie identyczny (pkt 4.7.6.2). Pewną odmiennością jest grubość stabili zowanej warstwy. Zazwyczaj wynosi ona 6-7 cm, a najwyżej 10 cm. Poza tym warstwę stabilizowanej mieszanki gruntowej przy wzmocnieniu poboczy traktuje się pod względem technologii wykonania i wymagań w ten sam sposób, jak i omówione poprzednio nawierzchnie na drogach lokalnych, leśnych lub rolniczych. 4.7.7.2. Materiały mineralne Jeżeli pobocza wykonane są z tłucznia kamiennego lub z rumowiska skalnego – co spotkać można czasem w terenach górskich – wówczas roboty wykonuje się omówioną poprzednio metodą półwgłębnego utrwalania przy użyciu emulsji średnio rozpadowej. [hasła pokrewne: farbex łomża, bricomarche sucha beskidzka, nadproże stalowe ]

Powiązane tematy z artykułem: bricomarche sucha beskidzka farbex łomża nadproże stalowe