Doziarnianie gruntu

Doziarnianie gruntu. Doziarnianie spulchnionego gruntu odbywa się przez równomierne rozsypanie doziarniających składników według ustaleń laboratoryjnych oraz wymieszanie gruntu, aż do otrzymania jednorodnej masy. Jednocześnie z doziarnianiem dodaje się do gruntu aktywizatory w postaci cementu portlandzkiego, wapna hydratyzowanego lub palonego i zmielonego, względnie popiołów lotnych w ilościach ustalonych na podstawie badań laboratoryjnych – zazwyczaj cement i wapno w ilościach 1-3%, a popioły lotne 5-7%, licząc w stosunku do ciężaru gruntu wysuszonego. Materiały te dodaje się zarówno w celu zwiększenia adhezji lepiszcza do powierzchni cząstek gruntu, jak również dla zmniejszenia wilgotności stabilizowanej mieszanki gruntowej, jeżeli ona jest nieco za duża. Zwilżanie gruntu. Doprowadzenie stabilizowanego gruntu do ustalonej laboratoryjnie optymalnej wilgotności przez skropienie go wodą przy użyciu specjalnych beczkowozów, zaopatrzonych w skrapiacze grawitacyjne lub pod ciśnieniem. Należy pamiętać, że właściwa optymalna wilgotność, z uwzględnieniem wody i częściowo lepiszcza zawartych w emulsji, zapewnia dobre wymieszanie cząstek mieszanki gruntowej z lepiszczem, dokładne i równomierne otoczenie ich asfaltem z rozpadu emulsji z jednoczesnym wytworzeniem wokół tych cząsteczek cienkiej błony asfaltowej. Błonka ta jest podstawowym czynnikiem wzajemnego związania tych cząsteczek oraz po wyparowaniu wody wytrzymałości stabilizowanej warstwy gruntu na obciążenie. Nadmierna wilgotność utrudnia właściwe wymieszanie gruntu z emulsją, opóźnia wzajemne wiązanie jego cząstek i szybki wzrost nośności stabilizowanej warstwy. [przypisy: olx mława, restauracja lotos grudziądz, leier malbork ]

Powiązane tematy z artykułem: leier malbork olx mława restauracja lotos grudziądz