Masy zamkniete

Masy zamknięte (ścisłe) mają dobór uziarnienia kruszywa oraz wypełniacz w stopniu zapewniającym optymalną szczelność (optymalną próżnię) po zagęszczeniu (zawałowaniu), a ilość użytego lepiszcza bitumicznego (asfaltu lub smoły) umożliwia wypełnienie istniejącej próżni całkowicie, a nawet w nadmiarze (asfalt lany, asfaltobeton, asfalt piaskowy). Nawierzchnie ułożone z tego rodzaju mas odznaczają się po zawałowaniu niewielką tylko zawartością próżni (1. . . ; . – 3%). Masy półzamknięte (półścisłe) zestawiane są według tych samych zasad, zawierają jednak mniejszą ilość lepiszcza bitumicznego niż zawartość próżni w szkielecie mineralnym. Nawierzchnie z tego rodzaju mas odznaczają się większą porowatością, czyli zawartością próżni po zawałowaniu. Ich zaletą jest jednało większa szorstkość i odporność na wygładzanie się pod działaniem ruchu. [więcej w: instalacja solarna koszt, waga pręta zbrojeniowego, klej do styropianu grafitowego ]

Powiązane tematy z artykułem: instalacja solarna koszt klej do styropianu grafitowego waga pręta zbrojeniowego