Mieszanie za pomoca zgarniarki daje niezle wyniki przy grubosci warstwy 6-12 cm

Mieszanie za pomocą zgarniarki daje niezłe wyniki przy grubości warstwy 6-12 cm. Najlepiej nadają się one do wykonywania warstw nawierzchniowych typu stałego lub tymczasowego na gotowej podbudowie oraz do wzmacniania poboczy drogowych, jak również do profilowania wykonywanych warstw nawierzchniowych. 5) Pługi, kultywatory i zrywaki stosowane są przeważnie do spulchnienia ścisłego gruntu. 4.7.6.2. Procesy technologiczne stabilizacji gruntu na miejscu wykonywania robót Uwagi wstępne. Sposób pierwotny rozdrabniania, spulchniania i stabilizacji gruntu przy użyciu głównie sprzętu rolniczego (pługi, kultywatory, brony talerzowe lub zwykłe kołkowe itp.) oraz zgarniarek i skrapiarek, został obecnie znacznie zmniejszony, a w niektórych krajach prawie całkowicie zarzucony zarówno ze względów technicznych, jak i ekonomicznych. Braki techniczne wymienionego sposobu stabilizacji polegają głównie na następujących wadach: zbyt cienka i nierównomierna warstwa stabi lizowanego gruntu 10-13 cm, której grubość w podbudowie lub w nawierzchni samoistnej (tymczasowej) jest w większości przypadków niewystarczająca pod względem wymaganej nośności nierównomierne wymieszanie gruntu z emulsją, przez co otrzymana warstwa stabilizowanego gruntu nie jest jednorodna pod względem, jakości i nośności. [podobne: wróg u bram cda, refleks białystok, prace dekarskie ]

Powiązane tematy z artykułem: prace dekarskie refleks białystok wróg u bram cda