Belki glówne suwnic aluminiowych wykonuje sie jako blachownice

Belki główne suwnic aluminiowych wykonuje się jako blachownice, kratownice lub też jako konstrukcje cienkościenne. Przykład tego ostatniego rozwiązania, w którym belkę główną stanowi tarczownica trójścienna, wzmocniona żebrami trapezowymi, według patentu francuskiego REEL (rationel, economique, estethique leger). Suwnica posiada rozpiętość 19,5 m, nośność 7,5 T. Wykonana jest w konstrukcji spawanej ze stopu Unidal (A1ZnMg), który posiada własność samoulepszalności (lp. 2. 3. 4. ). Jednobelkowa suwnicy pełnościennej o przekroju trójkątnym, posiadającym dużą sztywność na zginanie i skręcanie 1). Rozpiętość suwnicy wynosi 12 m, udźwig 3 T, ciężar własny 50 kG/m. [podobne: prace dekarskie, blachy trapezowe, blachy aluminiowe anodowane ]

Efekt zageszczenia stabilizowanej mieszanki grunto-asfaltowej zalezy od ciezaru walca

Efekt zagęszczenia stabilizowanej mieszanki grunto-asfaltowej zależy od ciężaru walca, liczby jego przejść po tym samym miejscu, od grubości zagęszczanej warstwy, JeJ uziarnienia i wilgotności. W sumie orientacyjna liczba przejść walców po tym samym miejscu wynosi 10-7-15. Oznaką ostatecznego zagęszczenia masy grunto-asfaltowej jest brak tworzenia się fal przed kołem walca w czasie jego pracy. Nieznaczne ruchy masy przed kołem walca nie mają w takich przypadkach znaczenia gdyż nie dowodzą niedostatecznego zagęszczenia. Są one raczej spowodowane niezupełnym związaniem przez asfalt składników grunto asfaltu i obecnością w nim wilgoci. Odcinki stabilizowanych warstw mieszanek gruntowych, wykonane w drugiej połowie dnia roboczego, wskazane jest zagęszczać na następny dzień po całkowitym rozpadzie emulsji i wyparowaniu części wody, zwłaszcza powyżej wilgotności optymalnej. Unika się wówczas tworzenia się znacznej ilości fal. W razie opadów atmos ferycznych rozłożoną masę grunto-asfaltu przewałowuje się dwukrotnie lekkim walcem o ciężarze 3-7-5 ton dla uniknięcia nadmiernej nasiąkliwości masy, a ostateczne zagęszczenie wykonuje się po powrocie najbliższych sprzyjających warunków atmosferycznych. [patrz też: blachy aluminiowe odlewane, dachówki, prace dekarskie ]