Po zakonczeniu mieszania moze sie okazac, ze niektóre ziarna kruszywa kamiennego lub grubego piasku nie sa otoczone asfaltem

Po zakończeniu mieszania może się okazać, że niektóre ziarna kruszywa kamiennego lub grubego piasku nie są otoczone asfaltem. Dotyczy to zwłaszcza ziarn kwarcowych otoczonych emulsją anionową i wapiennych przy użyciu do stabilizacji emulsji kationowej. Nie stanowi to wady. Zwiększenie dodatku środków aktywizujących w postaci wapna hydratyzowanego, wapna palonego zmielonego, mleczka wapiennego lub cementu portlandzkiego, częściowo zmniejsza te objawy. Mieszanie odbywa się najszybciej i najdokładniej przy wilgotności mieszanki gruntowej nieco wyższej od optymalnej. Odmiennym sposobem w stosunku do poprzednio omówionych jest mieszanie gruntu z emulsją za pomocą zgarniarki z lemieszem, ustawionym pod odpowiednim kątem (4045°), do kierunku jej ruchu. Najbardziej nowoczesnym sprzętem do stabilizacji gruntu przy użyciu emulsji lub upłynnionego asfaltu są obecnie wieloczynnościowe kombajny. Po jednym przejściu kombajn wykonuje wszystkie omówione poprzednio pr ocesy technologiczne związane ze stabilizacją gruntu lub uprzednio przygotowanej jego mieszanki z kruszywem doziarniającym, tj. spulchnienie z ewentualnym uprzednim wzruszeniem i rozdrobnieniem, zmieszanie z materiałem doziarniającym, zwilżenie wodą, rozlewanie (pod ciśnieniem) emulsji i dokładne jej przemieszanie ze stabilizowanym gruntem. [patrz też: olx mława, metalzbyt rzeszów, prace dekarskie ]

Powiązane tematy z artykułem: metalzbyt rzeszów olx mława prace dekarskie