Pod wzgledem ekonomicznym mala wydajnosc zatrudnionego personelu i uzytego sprzetu oraz zwiazany z tym wolny postep robót powoduje zbyt wysoki jednostkowy koszt ich wykonania

Pod względem ekonomicznym mała wydajność zatrudnionego personelu i użytego sprzętu oraz związany z tym wolny postęp robót powoduje zbyt wysoki jednostkowy koszt ich wykonania. Zarówno omówione względy techniczne, jak i ekonomiczne, są powodem, zwłaszcza w krajach wysoko uprzemysłowionych, zarzucenia stosowania technologii stabilizacji gruntu za pomocą sprzętu rolniczego, przede wszystkim do wykonywania dużych robót na drogach, odpowiadających według naszej klasyfikacji powyżej V klasy technicznej. Wykonanie stabilizacji gruntu lub jego mieszanek z kruszywem naturalnym (pospółka piaskowo-żwirowa) lub łamanym (łamany żwir, kamień narzutowy, żużel wielkopiecowy, skała lita) do wykonywania wzmocnienia podłoża gruntowego, warstw podbudowy, względnie warstw wiążących nawierzchni, wykonania samoistnych tymczasowych nawierzchni polega na kilku czynnościach. Wzruszenie. rozdrobnienie i spulchnienie gruntu. Czynności te wykonane na głębokość 15-20 cm za pomocą pługa, kultywatora, frezy rolniczej, brony talerzowej lub zwykłej, zależnie od twardości i zwięzłości stabilizowanego gruntu, prowadzą do otrzymania jednorodnej spulchnionej masy bez brył i grudek. Ilość przejść każdego sprzętu zależna jest od twardości i zwięzłości gruntu oraz szybkości doprowadzenia go do stanu spulchnionego, nadającego się do otoczenia lepiszczem jego poszczególnych ziarn i cząsteczek. Zazwyczaj zoranie gruntu jest jednokrotne, jeżeli w ogóle jest ono konieczne. Użycie kilkakrotne pozostałego sprzętu jest przeważnie potrzebne, zależnie, od jakości gruntu i sprawności użytego sprzętu, co należy stwierdzić na miejscu budowy. [hasła pokrewne: olx końskie, farbex łomża, allegro piły spalinowe ]

Powiązane tematy z artykułem: allegro piły spalinowe farbex łomża olx końskie