Poniewaz przy najwiekszej wytrzymalosci bitumowanej mieszanki gruntowej nasiakliwosc jej jest zazwyczaj dosc duza

Ponieważ przy największej wytrzymałości bitumowanej mieszanki gruntowej nasiąkliwość jej jest zazwyczaj dość duża, wobec tego na wykresie wybiera się taką możliwie wysoką wytrzymałość na ściskanie, przy której ta nasiąkliwość jest najmniejsza, a w każdym razie nie większa od dopuszczalnej Na ogół wskazane jest wybierać z podanego wykresu zawartość lepiszcza w mieszance gruntowej, przeznaczonej na dolne warstwy podbudowy lub do wzmocnienia podłoża, leżącą po lewej stronie punktu na odciętej, odpowiadającego największej wytrzymałości na ściskanie, lecz w pobliżu niego. Natomiast dla mieszanek gruntowych, przeznaczonych na górne warstwy podbudowy nawierzchni samoistnych (tymczasowych) lub do wzmocnienia poboczy, należy wybierać ilość lepiszcza zaznaczoną na wykresie po prawej stronie poprzednio wspomnianego punktu. Wówczas zapewniona jest mniejsza nasiąkliwość gruntowej mieszanki asfaltowanej, przy wytrzymałości zbliżonej do maksymal nej. Dla określania wytrzymałości na ściskanie grunto-asfaltu który będzie używany do dużych robót drogowych, wskazane jest po ustaleniu zawartości lepiszcza (w sposób poprzednio omówiony) sprawdzić wynik na trzech próbkach. Sposób badania podany w punkcie b), jest dokładniejszy w porównaniu ze sposobem omówionym w punkcie a), lecz bardziej pracochłonny. Dlatego jest on zalecany przy wykonywaniu robót na większą skalę. [hasła pokrewne: allegro piły spalinowe, metalzbyt rzeszów, projekty hal magazynowych ]

Powiązane tematy z artykułem: allegro piły spalinowe metalzbyt rzeszów projekty hal magazynowych