Produkcja materialów wyjsciowych

Odkryto, że sód w znacznym stopniu zwiększa szybkość polimeryzacji butadienu r. 1910 Matthews i Strange . Metoda polegała na polimeryzacji butadienu w fazie gazowej w obecności sodu w postaci prętów lub na ogrzewaniu butadienu z dodatkiem 30f0 sodu (w drugim przypadku proces prowadzono w zamkniętych reaktorach w temperaturze 40QC). Produktem reakcji była biała stała masa, z której po wymyciu sodu za pomocą alkoholu otrzymywano materiał o własnościach kauczuku, posiadający jasnożółte zabarwienie. Izopren poddany analogicznemu procesowi w ciągu pięciu dni dawał materiał o własnościach kauczuku prawie z teoretyczną wydajnością. Prowadzenie procesu w atmosferze dwutlenku węgla znacznie ułatwiało przebieg reakcji i dawało lepszy produkt. Produkcja materiałów wyjściowych. Drugi okres rozwoju kauczuków syntetycznych był zarazem okresem rozwoju chemii syntetycznych żywic. Trudności, na jakie napotykano, były identyczne w obu wypadkach. Jedną z poważniejszych przeszkód był brak odpowiednich źródeł, a zarazem tanich materiałów wyjściowych. Tilden otrzymywał izopren przez przepuszczanie produktów destylacji kauczuku lub par terpentyny przez ogrzewane do czerwoności rury. Hoffmann uwodorniał p-krezol na metylocykloheksanol, który z kolei utleniał na kwas metyloadypinowy, ten zaś zamieniał na dwuamid, a następnie na dwuaminę. którą poddawał metylowanilu. W rezultacie otrzymywano czwartorzędową zasadę amoniową, która poddana destylacji dawała czysty izopren. Jest ciekawe, że już w tym wczesnym okresie rozwoju prac nad kauczukiem syntetycznym badano możliwości otrzymania izoprenu z ropy naftowej. Tak na przykład z frakcji pentanowej otrzymano izopenteny, które zamieniano na dwu chlorki, a te z kolei – na izopren. [przypisy: metalzbyt rzeszów , leier malbork , restauracja lotos grudziądz ]

Powiązane tematy z artykułem: leier malbork metalzbyt rzeszów restauracja lotos grudziądz