Przy nadmiernym zawilgoceniu gruntu nalezy przesuszyc go przez przerwanie na pewien czas jego stabilizacji lub przez przemieszanie go za pomoca bron talerzowych lub zgarniarki

Przy nadmiernym zawilgoceniu gruntu należy przesuszyć go przez przerwanie na pewien czas jego stabilizacji lub przez przemieszanie go za pomocą bron talerzowych lub zgarniarki, ewentualnie frezy rolniczej, doprowadzając mieszankę gruntową do wymaganej wilgotności. Rozlewanie emulsji i mieszanie składników. Rozlewanie emulsji na przygotowanej mieszance gruntowej odbywa się za pomocą skrapiarki mechanicznej. Dla uniknięcia spływania emulsji na boki według spadku poprzecznego, wskazane jest przed jej rozlaniem przejście po przygotowanym gruncie broną talerzową dla wykonania płytkich podłużnych bruzd, w których chwilowo zatrzymuje się rozlana emulsja przed zmieszaniem jej z gruntem. Całkowita ilość rozlewanej emulsji na jednostkę powierzchni mieszanki gruntowej w przeliczeniu na czysty asfalt zależna jest od jej składu granulometrycznego i grubości stabilizowanej warstwy. Ilość ta określana jest na podstawie badań laboratoryjnych i wynosi w przybliżeniu i orientacyjnie w procentach w stosunku do ciężaru suchej mieszanki gruntowej: 3,54,5% dla mieszanki gruboziarnistej, 4,55,5 % dla mieszanki średnioziarnistej, 5,57,0% dla mieszanki drobnoziarnistej. Ilość emulsji w ostatnim przypadku (dla mieszanki drobnoziarnistej) zbliżona jest do górnej granicy i stosuje się ją przy dużej zawartości (około 15%) w mieszance gruntowej drobnych części, mniejszych od 0,075 mm lub wtedy, gdy mieszanka mineralna składa cię całkowicie albo w przeważającej części z kruszywa wapiennego, względnie występuje w niej duża ilość składników o bardzo rozwiniętej powierzchni właściwej, jak na przykład wapno hydratyzowane lub niektóre rodzaje popiołów lotnych. [patrz też: płyty warstwowe pruszyński, prace dekarskie, olx mława ]

Powiązane tematy z artykułem: olx mława płyty warstwowe pruszyński prace dekarskie