Przy uzyciu frez drogowych starszej konstrukcji

Przy użyciu frez drogowych starszej konstrukcji, frez rolniczych lub bron talerzowych, niezbędne jest przynajmniej dwukrotne ich przejście, a przy użyciu bron trzykrotne – do mieszania gruntu – po każdym rozlaniu emulsji. Ilość przejść przy użyciu innego sprzętu zależna jest od żądanej jednorodności i dokładności wymieszania składników stabilizowanego gruntu i dlatego nie może być określona z góry nawet w przybliżeniu. Mając nawet duże doświadczenie i znając sprawność użytego do stabilizacji sprzętu, nie można dokładnie określić ilości jego przejść do zmieszania składników mineralnych gruntu z emulsją asfaltową. Dokładność wymieszania składników gruntu z emulsją zależy, bowiem od wielu czynników, z których głównymi są: – skład granulometryczny mieszanki gruntowej, – zawartość w niej części drobnych, mniejszych od 0,075 mm, – stopień wilgotności, – lepkość użytej emulsji i stężenia w niej asfaltu, – penetracja zastosow anego do emulsji asfaltu itp. Należy zwrócić szczególną uwagę na stopień właściwego wymieszania składników mineralnych gruntu z emulsją i otoczenia ich asfaltem, pamiętając jednak o tym, by zakończyć mieszanie przed całkowitym rozpadem emulsji. Później, bowiem następuje zdzieranie błonki asfaltowej z cząstek gruntu i ziarn kruszywa, co osłabia późniejsze wzajemne wiązanie tych składników. [hasła pokrewne: olx żagań, centrostal łódź, program do projektowania szaf wnękowych ]

Powiązane tematy z artykułem: centrostal łódź olx żagań program do projektowania szaf wnękowych