Rodzaje emulsji

Rodzaje emulsji . Do stabilizacji gruntu na poboczach stosuje się w zasadzie tylko emulsję wolno rozpadową kationową lub anionową tak samo, jak i przy stabilizacji gruntu w warstwach konstrukcyjnych nawierzchni na szerokości jezdni drogowej. Do wzmacniania poboczy powinno się stosować emulsję anionową, gdyż jest ona tańsza od kationowej i z powodu braku ruchu na poboczach umożliwia dostateczne związanie składników mineralnych asfaltem, powstałym z rozpadu emulsji po wyparowaniu wody. Emulsję średnio rozpadową można stosować do stabilizacji gruntu na poboczach tylko w wyjątkowych przypadkach, a mianowicie, gdy grunt ten jest luźny i zawiera bardzo mało drobnych składników, mniejszych od 0,075 mm. Tylko wtedy bowiem możliwe jest wymieszanie gruntu z emulsją przed jej rozpadem i to przy użyciu szybkosprawnego sprzętu mieszającego w postaci odpowiednich frez. Stabilizowane w ten sposób pobocza są bardzo nasiąkliwe i wymagają zamknięcia przez powierzch niowe utrwalenie. Grunt tak stabilizowany nie będzie jednak spełniał wymagań zawartych w tablicy 4.11 i dlatego stosuje się go tylko w wyjątkowych warunkach wtedy, gdy nie ma gruntu innego, lub gdy nie ma możliwości jego doziarnienia. [hasła pokrewne: nadproże stalowe, farbex łomża, projekty hal magazynowych ]

Powiązane tematy z artykułem: farbex łomża nadproże stalowe projekty hal magazynowych