Rozwój kauczuku syntetycznego przed ostatnia wojna

Stwierdzono, że światło ultrafioletowe, podwyższone ciśnienie oraz pewne ciała działające jako katalizatory znacznie przyśpieszają reakcję polimeryzacji. Ten okres rozwoju syntetycznych kauczuków jest ściśle związany z zagadnieniem polimeryzacji, przy czym szczególnie podkreślono znaczenie podwójnego wiązania. Poznanie procesu polimeryzacji, a następnie odkrycie licznych katalizatorów stworzyło podstawy do rozwoju produkcji kauczuków syntetycznych. Rozwój kauczuku syntetycznego przed ostatnią wojną. Ostatnie lata przed wojną były okresem wielkiego zainteresowania produkcją kauczuku syntetycznego. Opracowano metodę otrzymywania ił: alkoholu aldehydu octowego, a z niego aldolu. Aldol poddawano redukcji do glikolu butylenowego. który po katalitycznym odwodnieniu dawał butadien. Inna metoda polegała na chlorowaniu glikolu butylenowego, a następnie działaniu na produkt reakcji wapnem sodowanym, co prowadziło do powstawania butadienu. [podobne: prace dekarskie , nadproże stalowe , program do projektowania szaf wnękowych ]

Powiązane tematy z artykułem: nadproże stalowe prace dekarskie program do projektowania szaf wnękowych