Specjalne frezy drogowe

Specjalne frezy drogowe, nowoczesne, o dużej liczbie obrotów elementów mieszających (około 3000 na minutę i więcej) na ogół są wszechstronne pod względem stosowania ich do stabilizacji gruntów i ich mieszanek na miejscu budowy. Głębokość mieszania tych frez można regulować przeciętnie w granicach 5-25 cm do należytego wymieszania składników gruntu z emulsją wymagane są 2-3 przejścia frezy po tym samym miejscu. Frezy najbardziej nowoczesnej konstrukcji dobrze wykonują wymieszanie z emulsją nawet zwięzłego gruntu gliniastego, z jednoczesnym jego rozdrobnieniem, w czasie jednego przejścia przy niniejszej szybkości biegu (przesuwania się), w porównaniu z frezami dotychczasowej konstrukcji, których szybkość posuwania się w czasie pracy na ogół mieści się w granicach 1,2-1,8 km/h, a czasem i więcej. Frezy rolnicze, zwłaszcza starszej konstrukcji, mieszają grunt przeciętnie na głębokość 15 cm i wymagają co najmniej trzech przejść po tym sa mym miejscu dla wystarczającego stopnia wymieszania rozdrobnionego i spulchnionego gruntu lub jego mieszanek z kruszywem przy użyciu emulsji. Frezy te mają zastosowanie do stabilizacji podłoża gruntowego, wzmocnienia poboczy drogowych przy ich stabilizacji z użyciem emulsji oraz przy wykonaniu różnych warstw konstrukcyjnych nawierzchni, których grubość jest mniejsza od 20 cm i większa od 5-7 cm w stanie zagęszczonym. [więcej w: bricomarche sucha beskidzka, olx żagań, leier malbork ]

Powiązane tematy z artykułem: bricomarche sucha beskidzka leier malbork olx żagań