Wielkie postepy w dziedzinie kauczuków syntetycznych

Wyjątkowo dużo trudności sprawiało otrzymanie butadienu. Inna metoda Berthelot , polegała na przepuszczaniu mieszaniny acetylenu oraz etylenu przez ogrzane rury. Przypadkowo metoda ta była ostatnio badana przez Naragona, Burkego i Laukelma , którzy mieszaninę acetylenu oraz etylenu przepuszczali w obecności pary przez rury ogrzane do 6100C; głównym produktem, jaki otrzymano, był butadien. Metodę opracowaną dla izoprenu, zastosowano również do otrzymywania butylenu, z tą tylko różnicą, że materiałem wyjściowym był fenol. Matthews i Strange zastosowali opisaną już metodę otrzymywania butadienu z alkoholu butylowego. Procesy te doprowadziły do opracowania metod opartych na alkoholu, które będą później opisane. Z wymienionych metod żadna jednak nie nadawała się do zastosowania na dużą skalę. Wielkie postępy w dziedzinie kauczuków syntetycznych poczynili dwaj wybitni chemicy Lebiediew i Ostromyslenski. Lebiediew odkrył, że butadien ulega polimeryzacji dając materiały o własnościach kauczuku, a zarazem stwierdził, że na szybkość polimeryzacji wywierają wielki wpływ podstawniki w cząsteczce butadienu, które decydują o własnościach otrzymanego kauczuku. [patrz też: metalzbyt rzeszów , leier malbork , restauracja lotos grudziądz ]

Powiązane tematy z artykułem: leier malbork metalzbyt rzeszów restauracja lotos grudziądz