Zbiornik posiada wewnetrzny pomost

Oparcie ścianki leja na płaszczu oraz zbiornika na podstawie. Zbiornik posiada wewnętrzny pomost, wykonany z blachy aluminiowej opartej na żebrach. Blachę przyspawano do płaszcza przy pomocy rąbka, który pozwalał na odkształcenie blachy kołowej przy skurczu podczas spawania bez wywoływania dodatkowych naprężeń. Każdy zbiornik wykonano całkowicie w warsztacie i przewieziono na specjalnym podwoziu na miejsce budowy. Z innych zbiorników należy wymienić zbiornik na owoce o pojemności 200 m-, zbiornik na kwas octowy o pojemności 600 m-, itp. W ostatnim czasie zaczęto stosować zbiorniki kuliste na materiały, które w temperaturze normalnej występują jako gazy, a które przechowuje się w stanie ciekłym przy znacznie obniżonej temperaturze w celu zmniejszenia objętości zbiorników. Do materiałów tych należą, np. ciekły wodór, przechowywany w temperaturze – 220°C, ciekły tlen przy – 180°C, azot przy – 194°C, etylen przy – 104°C. [patrz też: wróg u bram cda, nadproże kleina, olx końskie ]

Powiązane tematy z artykułem: nadproże kleina olx końskie wróg u bram cda