Zbiorniki na gazy w stanie cieklym

Zbiorniki na gazy w stanie ciekłym wykonuje się zazwyczaj jako dwupowłokowe powłoka zewnętrzna stalowa obejmuje powłokę wewnętrzną, wykonaną najczęściej ze stopu typu AlMgMn. Obie powłoki oddzielone są od siebie warstwą o wysokich wartościach izolacyjnych. zbiornik na płynny wodór w Sacramento w fazie montażu. Zbiornik aluminiowy wykonany ze stopu AlMgMn posiada średnicę 10,60 m i pojemność 350 m. Do największych zbiorników kulistych należy zbiornik w Fawley w Anglii. Wewnętrzny zbiornik o średnicy 18,9 m wykonany jest ze spawanej blachy o grubości 12,6 mm ze stopu zawierającego 4,5% Mg. Zewnętrzny zbiornik stalowy o średnicy 20,6 m oddzielony jest od aluminiowego materiałem porowatym, otrzymanym z krzemianu glinu w atmosferze azotu. Zbiornik aluminiowy ma pojemność 3540 m3,. co odpowiada objętości gazu 1 700 000 m3 przy temperaturze normalnej. Przy budowie reaktorów jądrowych aluminium znajduje zastosowanie przy osłonach materiałów grzewczych, wymiennikach ciepła, przewodach rurowych itp. Elementy narażone na korozję przy wysokiej temperaturze, wykonuje się ze stopów zawierających Ni i Fe, albo też stopów otrzymanych na drodze metalurgii proszków (np. Szwajcarski stop SAP). [przypisy: program do projektowania szaf wnękowych, olx końskie, allegro piły spalinowe ]

Powiązane tematy z artykułem: allegro piły spalinowe olx końskie program do projektowania szaf wnękowych