Zdolnosc pracy nawierzchni

Zdolność pracy nawierzchni określa się liczbą ton przewiezionych po niej ciężarów w okresie między odnowami. kości ziarn kruszywa mineralnego i sposobie jego doboru do masy bitumicznej co ma decydujące znaczenie dla ich struktury. Ze względu na konstrukcje szkieletu mineralnego rozróżniamy: 1) nawierzchnie bitumiczne typu makadamowego, składające się z kruszywa o wąskim zakresie uziarnienia i o dużej zawartości wolnej przestrzeni, 2) nawierzchnie bitumiczne typu betonowego o harmonijnej krzywej uziarnienia z użyciem mączki mineralnej jako wypełniacza z zawartością optymalnej wolnej przestrzeni (próżni) dla danego typu nawierzchni najcięższej, 3) nawierzchnie bitumiczne typu pośredniego, będące powiązaniem obu typów. Według wielkości ziarn kruszywa rozróżniamy nawierzchnie grubo-, średnio- i drobnoziarniste. Przy konstrukcji makadamowej najgrubsze frakcje kruszywa łamanego mają wymiary: – w drobnoziarnistych nawierzchniach od 16 do 25 mm lub 8. . . ; . -16 mm, – w średnioziarnistych nawierzchniach od 25 do 40 mm lub 16. . . ; . – 25 mm, – w gruboziarnistych nawierzchniach od 40 do 60 mm lub 25 . . . ; . – 40 mm. [patrz też: farbex łomża, restauracja lotos grudziądz, olx żagań ]

Powiązane tematy z artykułem: farbex łomża olx żagań restauracja lotos grudziądz