Do stabilizacji mieszanki gruntowej na miejscu budowy najlepsza jest emulsja o stezeniu asfaltu 5 055

Do stabilizacji mieszanki gruntowej na miejscu budowy najlepsza jest emulsja o stężeniu asfaltu 5 055, a dla gruntów zwięzłych gliniastych stężenie to należy obniżyć nawet do 40% dla łatwiejszego wymieszania z gruntem i uniknięcia przedozowania lepiszcza. Emulsję rozlewa się w trzech lub nawet w czterech rzutach w celu łatwiejszego wymieszania składników i uniknięcia znacznej ilości miejsc na przemian z nadmierną i ze zbyt małą ilością lepiszcza. Zachodzi to często przy rozlewaniu emulsji w jednym lub dwóch rzutach przy jednoczesnym stosowaniu do mieszania mało sprawnego sprzętu rolniczego (brony talerzowe, frezy rolnicze) lub zgarniarek mechanicznych. W każdym, oprócz ostatniego rozlewu, ilość emulsji wynosi 2,0-3,0 11m2, w zależności od grubości stabilizowanej warstwy i sprawności użytego do mieszania sprzętu. Przy ostatnim rozlaniu ta ilość wynosi 1,0- 1,5 11m2. Po każdym rozlaniu emulsji następuje przemieszanie jej ze składnikami mineral nymi gruntu. Ilość przemieszań zależy od sprawności i rodzaju użytego sprzętu. Przy użyciu sprawnych frez o nowoczesnej konstrukcji wystarcza jednokrotne przemieszanie składników po każdym rozlaniu emulsji. Poza tym ilość rozlewań emulsji może być zredukowana do dwóch lub trzech. [przypisy: allegro piły spalinowe, farbex łomża, bricomarche sucha beskidzka ]

Powiązane tematy z artykułem: allegro piły spalinowe bricomarche sucha beskidzka farbex łomża