Do zageszczania stabilizowanego na poboczach gruntu stosuje sie walce o srednim ciezarze 6-7 ton i o nacisku liniowym 36-45 kG/cm

Do zagęszczania stabilizowanego na poboczach gruntu stosuje się walce o średnim ciężarze 6-7 ton i o nacisku liniowym 36-45 kG/cm. Tak samo mogą mieć zastosowanie walce ogumione na pneumatykach o pięciu lub siedmiu kołach (ze względu na małą szerokość) o obciążeniu jednego koła w granicach 1,5-2,0 ton. Nie wyklucza się również stosowania do tego celu sprzętu wibracyjnego. Technologia wykonania robót przy stabilizacji gruntu lub jego mieszanek na poboczach drogowych jest taka sama, jak omówiona poprzednio technologia robót przy stabilizacji gruntu warstw konstrukcyjnych nawierzchni pkt 5.6.2), oprócz wspomnianych poprzednio drobnych różnic, dotyczących stosowania niektórych rodzajów sprzętu. Przy wykonaniu stabilizacji gruntu na poboczach należy zwracać uwagę na urządzenia odwadniające podłoże nawierzchni i same pobocza. Chodzi tu głównie o to, żeby przypadkiem nie zamknąć sączków lub nie zmniejszyć ich powierzchni odwadniających. 4.7.7.6 . Roboty wykończeniowe Przy wzmacnianiu i utwardzaniu poboczy metodą stabilizacji gruntu przy użyciu emulsji powinna być w czasie robót wykończeniowych zwrócona szczególna uwaga na: – wyraźne oddzielenie poboczy od właściwej nawierzchni (jezdni) drogowej, – utrzymanie równomiernego spadku poprzecznego i nachylenia podłużnego, – utrzymanie jednakowej szerokości poboczy. [więcej w: refleks białystok, olx żagań, wróg u bram cda ]

Powiązane tematy z artykułem: olx żagań refleks białystok wróg u bram cda