Dodatki aktywizujace

Dodatki aktywizujące . Do stabilizacji gruntu na poboczach stosuje się dodatki aktywizujące w postaci wapna hydratyzowanego, sproszkowanego wapna palonego, mleczka wapiennego lub cementu w ten sam sposób i w takiej samej ilości, jak przy omówionej poprzednio stabilizacji gruntu w warstwach konstrukcyjnych nawierzchni. 4.7.7.5. Sprzęt mechaniczny i technologia wykonywania robót Do wzruszenia, rozdrobnienia i spulchnienia gruntu na poboczach stosuje się tak samo, jak i do poprzednio opisanych robót (pkt 4.7.6.1) pługi, zrywaki, kultywatory oraz rolnicze brony talerzowe. Natomiast do mieszania gruntu z dodatkami doziarniającymi, aktywizującymi lub z emulsją najlepsze są frezy rolnicze o odpowiedniej szerokości lub specjalne frezy produkowane do tego celu. Ze sprzętu rolniczego nadają się do mieszania również brony talerzowe. Ze względu na małą i dość zróżnicowaną szerokość na poboczach, trudno jest stosować do stabilizacji gruntu sprzęt nowoczesny w post aci wieleczynnościowych kombajnów, oprócz przypadków, gdy pobocza są szerokie a wspomniany sprzęt jest specjalnie pod względem konstrukcyjnym przystosowany do tego celu. [przypisy: refleks białystok, rodzaje emulsji, bricomarche sucha beskidzka ]

Powiązane tematy z artykułem: bricomarche sucha beskidzka refleks białystok rodzaje emulsji