DZWIGNICE


DŹWIGNICE W dźwignicach aluminiowych oszczędność na ciężarze w stosunku do analogicznych konstrukcji stalowych jest, podobnie jak przy mostach, tym większa, im większy jest stosunek ciężaru własnego do noszonego; największą więc oszczędność wykazują dźwignice o dużej rozpiętości, a małej nośności.
SUWNICE Wykonano już bardzo dużą liczbę suwnic aluminiowych, o rozpiętościach od kilkunastu do przeszło 30 m, nośności od 5 do 125 T. Przeciętna oszczędność na ciężarze wykonanych suwnic w stosunku do stalowych wynosi 50-+-60%. Zmniejszenie ciężaru własnego pozwala na zmniejszenie mocy urządzeń mechanicznych lub powiększenie szybkości suwnicy, co wpływa na zmniejszenie kosztów eksploatacji. Zmniejszenie nacisku kół suwnicy na belkę podsuwnicową, które wynosi 25-7-33010 w stosunku do suwnic wpływa na zmniejszenie wysokości belki podsuwnicowej (a więc i całego budynku) oraz na zmniejszenie wymiarów konstrukcji podpierającej. [podobne: wróg u bram cda, restauracja lotos grudziądz, leier malbork ]

Powiązane tematy z artykułem: leier malbork restauracja lotos grudziądz wróg u bram cda