Ostromyslenski byl pionierem jednej z najnowoczesniejszych metod

Ostromyslenski opublikował książkę, w której podał wyniki swych badań i obserwacji. Opisał on szereg metod otrzymywania izoprenu przez usuwanie cząsteczki chlorowodoru z chloroizoamylenów oraz z 1,3-dwuchloropentanu; jeśli chodzi o otrzymywanie sprzężonych dienów, to uwaga jego była skupiona głównie na butadienie. Zbadał on szereg procesów krakowania i wywnioskował, że w wyższych temperaturach wszystkie olefiny o otwartych łańcuchach oraz nasycone węglowodory cykliczne ulegają krakowaniu prowadzącemu do powstawania butadienu oraz węglowodorów nasyconych. Otrzymał on również butadien przez katalityczne usunięcie wody i kwasu z estrów -dwuglikoli, chlorowodoru oraz wody z chloroeterów, alkoholu i wody z acetali itp. Ostromyslenski był pionierem jednej z najnowocześniejszych metod. Przepuszczał on mieszaninę alkoholu i wody nad silnie ogrzanym katalizatorem, jak na przykład nad kaolinem, co powodowało równoczesną kondensację oraz odwodnienie; przy czym tworzył się butadien. Prowadził on również szerokie badania nad polimeryzacją chlorku winylu, która obecnie znajduje coraz większe zastosowanie. Niewątpliwie Ostromyslenski jest najwybitniejszą postacią w historii kauczuku syntetycznego . W jednym ze swych patentów Ostromyslenski stwierdza, że spolimeryzowany chlorek lub bromek winylu miał identyczne własności z kauczukiem syntetycznym otrzymanym z chlorku lub bromku butadienu. Pod działaniem słońca polimeryzacja przebiegała całkowicie; przez usunięcie powietrza i naświetlanie promieniami ultrafioletowymi szybkość reakcji ulegała znacznemu przyśpieszeniu. Rozkładowi można było zapobiegać przez silne mieszanie. [patrz też: płyty warstwowe pruszyński , projekty hal magazynowych , allegro piły spalinowe ]

Powiązane tematy z artykułem: allegro piły spalinowe płyty warstwowe pruszyński projekty hal magazynowych