Oznaczenia wytrzymalosci na sciskanie proste jednoosiowe


Oznaczenia wytrzymałości na ściskanie proste jednoosiowe To oznaczenie próbek powietrzno-suchych lub nasyconych wodą można wykonywać w dwojaki sposób, a mianowicie. a) jako jedną z największych średnich arytmetycznych z wyników badania trzech próbek w trzech seriach, z ilością lepiszcza A; Ag+0,5; Ag-0,5 ewentualnie uwzględniając 15% różnicy w jej ilości (patrz: Formowanie próbek), przy której to serii jednocześnie wynik badania nasiąkliwości jest najmniejszy lub nie przekracza ustalonych wymagań jeżeli średnie arytmetyczne wyniki między seriami różnią się znacznie, to można za miarodajny wynik uważać średnią arytmetyczną z wyników trzech serii; jest to sposób uproszczony i najczęściej stosowany, b) jako jeden z wyników, zbliżonych do największego, które otrzymuje się z wykresu krzywej, wykreślonej w układzie współrzędnych prostokątnych przez odłożenie na osi odciętych w skali zawartości w procentach asfaltu w pięciu seriac h próbek (AJ; AJ + 0,5; A + 2 X XO,5; Ao-0,5; Ao-2XO,5 lub z 15% różnicą (według punktu a), a na osi rzędnych – odpowiadające tej zawartości asfaltu wytrzymałości (średnie arytmetyczne z trzech próbek) na ściskanie. [przypisy: bricomarche sucha beskidzka, projekty hal magazynowych, nadproże kleina ]

Powiązane tematy z artykułem: bricomarche sucha beskidzka nadproże kleina projekty hal magazynowych