Roboty wykonczeniowe i konserwacyjne

Roboty wykończeniowe i konserwacyjne. Po zakończeniu zagęszczenia masy grunto-asfaltowej można oddać do ruchu wykonane przy jej użyciu odcinki drogi, przestrzegając zachowania następujących warunków. a) Nawierzchnia tymczasowa i umocnione pobocza – na drugi dzień po wykończeniu – z zachowaniem regulowanego ruchu co najmniej przez 3 dni, jeżeli do robót użyto emulsji kationowej i przez 7 dni w przypadku użycia emulsji anionowej w okresie regulowanego ruchu chodzi o uniknięcie powstawania podłużnych kolein w nadmiernie jeszcze podatnej i nie całkiem ustabilizowanej masie. W okresie pierwszych kilku tygodni nawierzchnia łatwo ulega uszkodzeniom, które powinny być niezwłocznie naprawiane. W razie ulewnych deszczów w pierwszych dniach po wykonaniu nawierzchni przy użyciu emulsji anionowej, może być z niej zmyta część lepiszcza. W takim przypadku partie odchudzonej nawierzchni powinny być skropione emulsją szybko rozpadową w ilości 0,4-7-0,6 kG/m2 w prz eliczeniu na bezwodny asfalt i posypane drobnym grysem kamiennym 1-7-5 mm lub grubym piaskiem około 5 kG/m2. Wskazane jest również jedno- lub dwukrotne przewałowanie utrwalonej w taki sposób nawierzchni. b) Górna warstwa podbudowy może być oddana do ruchu miejscowego na drugi dzień po wykonaniu. Do ruchu publicznego podbudowę można oddać tylko wtedy, gdy jest za późno (jesień) na wykonanie na tej podbudowie warstwy ścieralnej i ewentualnie wiążącej. W takim przypadku górna warstwa podbudowy powinna być utrwalona powierzchniowo i potraktowana jak nawierzchnia do czasu ułożenia na niej dalszych warstw w roku następnym. [podobne: toaletki allegro, restauracja lotos grudziądz, wróg u bram cda ]

Powiązane tematy z artykułem: restauracja lotos grudziądz toaletki allegro wróg u bram cda