Rolnicze brony talerzowe stosuje sie do rozdrobnienia wzruszonego gruntu

Rolnicze brony talerzowe stosuje się do rozdrobnienia wzruszonego gruntu, do mieszania go przy doziarnianiu, do mieszania z emulsją składników gruntu przy stabilizacji podłoża gruntowego o grubościach do 15 cm, do stabilizacji gruntu lub jego mieszanek z kruszywem na poboczach drogowych, przy ich wzmacnianiu i utwardzaniu oraz do stabilizacji innych warstw konstrukcyjnych nie przekraczających grubości 15 cm. Brony talerzowe na ogół charakteryzują się niewielką wydajnością. Dla dobrego wymieszania gruntu wymagane jest 4+6 przejść brony talerzowej po tym samym miejscu, a czasem i więcej, zależnie, od jakości gruntu, jego spulchnienia, kąta ustawienia dysków brony, wysokości tych dysków itp. 4) Zganiarki z braku innego, bardziej nowoczesnego sprzętu, stosowane są do mieszania gruntu z emulsją. Zbiera się go najpierw w zwał, a następnie po częściowym rozlaniu emulsji w wykonaną bruzdę tego zwału stopniowo przesuwa się zebrany materiał w kierunku pobo cza drogi. Cykl tych manipulacji powtarza się kilkakrotnie, aż do otrzymania jednorodnej masy, co wymaga 20-25 przejść zganiarki (często do 40), zależnie od jakości gruntu i sprawności zgarniarki. [patrz też: centrostal łódź, wróg u bram cda, refleks białystok ]

Powiązane tematy z artykułem: centrostal łódź refleks białystok wróg u bram cda