Rury skladane byly na miejscu z 2 pólrur

Jako materiału użyto stopu AIlMg. Rury składane były na miejscu z 2 półrur o długości 2•+,3 m, przy zbieżności 2,5()/o. Połączenie 2 półrur w jedną całość następuje za pomocą języczków uzyskanych Przez wycięcie blachy i zagięcie powstałej w ten sposób wypustki. Języczki zaciska się młotem pneumatycznym na dopasowanej podkładce. Styk poprzeczny wykonany jest tylko przez wciśnięcie jednego odcinka rury w drugi. Aby jednak jeden odcinek nie miał możności obrotu względem drugiego. Transport jest bardzo ułatwiony, gdyż półrury ułożone jedne na drugich pozwalają na przewóz materiału na 25 masztów jednym samochodem ciężarowym. Montaż jednego z 200 masztów o wysokości 32,9 m linii przesyłowej 115 KV dla Niagara Mohawk Power Co 1). Dolna część masztu wykonana jest ze stali, górna z poprzeczkami, trudno dostępna (niebezpieczeństwo przy malowaniu) – z aluminium. [patrz też: ogniwo fotowoltaiczne zasada działania, obliczanie zapotrzebowania na ciepło, domy danwood ]

Powiązane tematy z artykułem: domy danwood obliczanie zapotrzebowania na ciepło ogniwo fotowoltaiczne zasada działania