Sprzet mechaniczny

Sprzęt mechaniczny . Do procesów technologicznych przy wykonywaniu różnych robót związanych ze stabilizacją gruntu i jego różnych mieszanek z użyciem emulsji asfaltowej, stosowany jest bardzo zróżnicowany sprzęt mechaniczny, poczynając od najbardziej prymitywnego sprzętu rolniczego (pługi, kultywatory, brony talerzowe, frezy rolnicze) do najbardziej nowoczesnych maszyn i kombajnów wieloczynnościowych różnej konstrukcji. Stosowanie sprzętu rolniczego do stabilizacji gruntu jest metodą przestarzałą. Niemniej jednak, wykonywanie niektórych niewielkich robót, zwłaszcza na budowie dróg lokalnych, leśnych, rolniczych itp. za pomocą sprzętu rolniczego jest uzasadnione, głównie ze względów ekonomicznych. Zastosowanie odpowiedniego sprzętu zależy od rodzaju robót, na przykład: 1) Nowoczesne kombajny wieloczynnościowe są na ogół wszechstronne pod względem wykonywanych robót. Przy ich użyciu można wykonywać stabilizację gruntu podłoża nawierzch ni o grubości 15-25 cm stabilizację gruntu lub jego mieszanek z kruszywem mineralnym w dolnej lub górnej warstwie podbudowy o grubościach poprzednio wymienionych warstwy wiążące (grubość w granicach 5-10 cm) stabilizację kruszywa kamiennego lub mieszanek gruntowych z kruszywem kamiennym przy wykonywaniu nawierzchni stałych na gotowej podbudowie lub nawierzchni tymczasowych o grubości do 20 cm. Natomiast sprzęt ten mniej się nadaje do wykonywania stabilizacji cienkich warstw poniżej 5-6 cm gruntów, kruszyw lub ich dobranych mieszanek zarówno dla wszelkiego rodzaju nawierzchni (słabe wykorzystanie wydajności), jak i wzmocnienia poboczy (mała szerokość, cienka warstwa). [patrz też: olx mława, nadproże kleina, farbex łomża ]

Powiązane tematy z artykułem: farbex łomża nadproże kleina olx mława