Wielkosc odcinka do stabilizacji powinna byc tak dobrana, zeby wszystkie czynnosci technologiczne zwiazane z jego stabilizacja byly zakonczone w tym samym dniu

Wielkość odcinka do stabilizacji powinna być tak dobrana, żeby wszystkie czynności technologiczne związane z jego stabilizacją były zakończone w tym samym dniu. Nie mniej jednak, w razie obfitego deszczu lub awarii sprzętu zachodzi czasem konieczność przerwania robót i wykończenia ich w następnym dniu. W takim przypadku z reguły ostatni rzut rozlewania emulsji odbywa się również w następnym dniu, łącznie z ostatecznym wymieszaniem z nią składników mineralnych gruntu i ich zagęszczeniem. Zagęszczanie. Przed przystąpieniem do zagęszczania stabilizowanej mieszanki gruntowej powinna być ona w przepisowy sposób wyprofilowana zarówno według spadków poprzecznych, jak i nachylenia podłużnego. W trakcie profilowania lub przed tym niezbędne jest ręczne usunięcie przeasfaltowanego gruntu i uzupełnienie tych miejsc sąsiednią normalnie bitumowaną mieszanką. Przy znacznych powierzchniach przeasfaltowania wymienia się je na normalną mieszankę, wytworzo ną w taczce lub pobraną z miejsc, gdzie ona jest w nadmiarze. Miejsca z niedomiarem asfaltu skrapia się dodatkowo emulsją i miesza przy użyciu łopaty i grabi. Po wyprofilowaniu bitumowanej mieszanki gruntowej i po rozłożeniu w niej emulsji, co uzewnętrznia się przez zmianę koloru jej z brązowego na czarny, rozpoczyna się zagęszczanie. Do zagęszczania stosuje się początkowo w czasie pierwszych 23 przejść po tym samym miejscu walca lekkiego o ciężarze 35 ton o nacisku liniowym 20-30 kG/cm. Przy dalszym zagęszczaniu wskazane jest stosowanie walców na pneumatykach o obciążeniu 23 ton na jedno koło. W razie braku walców ogumionych zagęszczanie kończy się przy użyciu walców o ciężarze 710 ton o stalowych kołach i o obciążeniu liniowym 50 65 kG/cm. [hasła pokrewne: olx żagań, refleks białystok, przenikalność cieplna ścian ]

Powiązane tematy z artykułem: olx żagań przenikalność cieplna ścian refleks białystok